Skip Navigation
 

Przedstawiciele rodu - dawniej i dziś

Czasy staropolskie XVI-XVIII w.

Wybitne postacie z rodu Łapińskich w okresie staropolskim

(chronologicznie)

 

XVI w.

 

Paweł Łapa „Korczak”

Woźny ziemski bielski w l. 1567-1569

współdziedzic wsi Łapy Korczaki w l. 1544-1569

---

(¬ródło: Ks. Z. i Gr. Podl.)

 

Maciej Łapa „Barwik”

Woźny ziemski bielski w 1575 r.

współdziedzic wsi Łapy Barwiki w l. 1528-1557

---

(¬ródło: Ks. Z. i Gr. Podl.)

 

Jerzy Łapa

Woźny ziemski bielski w 1575 r.

współdziedzic wsi Łapy Zięciuki

---

(¬ródło: Ks. Z. i Gr. Podl.)

 

Stanisław Łapa „Łynka”

Woźny ziemski bielski w 1577 r.

współdziedzic wsi Łapy Łynki w l. 1556-1580

---

(¬ródło: Ks. Z. i Gr. Podl.)

 

Tomasz Łapa „Bursza”

Woźny ziemski bielski w 1601 r.

współdziedzic wsi Łapy Goździki w l. 1565-1605

---

(¬ródło: Ks. Z. i Gr. Podl.)

 

 

XVII w.

 

Jakub Łapa „Kondub”

Woźny generalny woj. podlaskiego w l. 1601-1611

współdziedzic wsi Łapy Łynki w l. 1599-1614

---

(¬ródło: Ks. Z. i Gr. Podl.)

 

Stanisław Łapiński

Podpisał uchwały sejmiku w Wiszni (Lwowskie) w 1607 r.

---

(¬ródło: Bon.)

 

Andrzej Łapiński

Burgrabia krakowski, dworzanin królewny szwedzkiej Anny w 1621 r.

Starosta hamersztyński w 1623 r.

---

(¬ródło: Bon.)

 

Jan Łapiński

Towarzysz Kawalerii Narodowej z roty Szmelinga, skazany wyrokiem trybunalskim za nadużycia na infamię. Z uwagi na liczne późniejsze zasługi dla kraju oczyszczony wraz z współtowarzyszami z wyroku mocą konstytucji sejmowej z 1631 r.

---

(¬ródło: Vol. Leg.; Bon.; Ur.)

 

Szymon Łapiński „Wojtasz”

Komornik ziemski bielski w l. 1621-1649

współdziedzic wsi Łapy Szołajdy

---

(¬ródło: Kapicjana; Ks. Z. i Gr. Podl.; Bon.; Ur.)


Łapińscy uczestniczący w elekcji

króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r.:

Jan Łapiński             z woj. Podlaskiego, Ziemi Bielskiej

Grzegorz Łapiński  z woj. Podlaskiego, Ziemi Bielskiej

Marcin Łapiński      z woj. Podlaskiego, Ziemi Bielskiej

Jan Łapiński             z woj. Lubelskiego, II-ga Chorągiew

Eliasz Łapiński        z ks. Żmudzkiego

---

(¬ródło: Spisy Elektorów; Bon.; Ur.)

 

Jan Łapiński

Woźny generalny pow. orszańskiego w 1678 r.

---

(¬ródło: Bon.)

 

Marcin Łapiński „Wojtasz” (syn Szymona)

Komornik ziemski bielski w l. 1685-1688

współdziedzic wsi Łapy Szołajdy

---

(¬ródło: Ks. Z. i Gr. Podl.; Kapicjana; Bon.; Ur;)

 

Łapińscy uczestniczący w elekcji

króla Augusta II Sasa w 1698 r.:

Michał Łapiński  z woj. Mazowieckiego, Ziemi Nurskiej

---

(¬ródło: Spisy Elektorów; Bon.; Ur.)

 


XVIII w.

 

Stanisław Łapiński

Komornik ziemski bracławski w 1721 r.

---

(¬ródło: Bon.)

 

Antoni Piotr Łapiński

Stronnik Leszczyńskiego na sejmiku bracławskim w 1734 r.

Stolnik bracławski i mielnicki

---

(¬ródło: Bon.; Ur.)

 

Jerzy Łapiński

Podstoli Wiski w 1738 r.

Dziedzic wsi Brzeziny w. woj. lubelskim.

---

(¬ródło: Archiwum Rodzinne p. Stanisława Łapińskiego)


Mateusz Łapiński

Cześnik bracławski w 1741 r.

Zapisał w 1751 r. 200 dukatów Minorytom z Drohiczyna.

---

(¬ródło: Kapicjana; Bon.; Ur.)

 

Onufry i Bonifacy Łapińscy

Podpisali manifest szlachty litewskiej w 1763 r.

---

(¬ródło: Vol. Leg.; Bon.)

 

Adam Łapiński

Wicesgerent grodzki bielski w l. 1776-1787

współdziedzic wsi Brzozowo Chrzczony na Podlasiu.

---

(¬ródło: Kapicjana; Ks. metr.; Bon.; Ur)

 

Wincenty Łapiński

Komornik powiatu grodzieńskiego

Geometra Ekonomii Grodzieńskiej w l. 1779-1794, obdarowany za swe zasługi dla tronu przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego królewszczyznami w okolicach Sokółki w 1794 r.

Po włączeniu tych ziem do III zaboru pruskiego - Konduktor Kamery Pruskiej w Prusach Nowo-wschodnich w l. 1795-1800 (występował pod nazwiskiem von Łapiński).

---

(¬ródło: AP B-stok)

 Opublikowano: 15/VII/2008
Najnowsza aktualizacja: 04/III/2009
Autor: Łukasz Lubicz Łapiński
Wszelkie prawa zastrzeżone

 
 
« powrt|drukuj|powiadom znajomego