Skip Navigation
 

Przedstawiciele rodu - dawniej i dziś

W czasie zaborów XIX w.

Wybitne postacie z rodu Łapińskich w okresie zaborów

(alfabetycznie)
 

Adam Łapiński

Porucznik wojsk austriackich.

---

 (¬ródło: Ur.)

 


Adolf Łapiński

Nadleśniczy w Urzędzie Leśnym Radzice w gub. Radomskiej

---
(¬ródło: Kalendarzyk polityczny 1847-1848)

 


Aleksander Łapiński

Pomocnik Mechanika w Oddziale Mechanicznym (Część Konstrukcyjna)

w Zarządzie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

---
(
¬ródło: Kalendarzyk polityczny 1848)


Alojzy Łapiński "Gębiak" 

ur. 1798 w Łapach Goździkach

Uczestnik Powstania Listopadowego w rejonie Łap.

Oskarżony o napad na komorę celną w Surażu, pobicie urzędników i zabójstwo podoficera rosyjskiego. Po powstaniu ukrywał się w okolicznych lasach. Aresztowany w 1831 r. skazany na katorgę i zesłany do ciężkich robót w kopalniach nerczyńskich.

Powrócił ze zsyłki na mocy carskiej amnestii z 1856 r. o czym informowała prasa Królestwa Polskiego.

---

 (¬ródło: J. Gwardiak, Uczestnicy działań niepodległościowo-rewolucyjnych na ziemi łomżyńskiej, Łomża 2005; akta metrykalne.)

 

 

Andrzej Łapiński

oficer Wojsk Polskich w 1824 r.

---

(¬ródło: Bon.)

 

 

Augustyn Łapiński

Justycjariusz kameralny w Kossowie w 1854 r.

---

 (¬ródło: Ur.)

 

 

Franciszek Łapiński

Oficer artylerii pieszej w Wojsku Księstwa Warszawskiego.
Otrzymał stopień Porucznika drugiego 28.IV.1809 r.
Awansowany na stopień Porucznika pierwszego 1.IV.1810 r.
Awansowany na stopień Kapitana artylerii 20.I.1812 r.
W Wojsku Królestwa Kongresowego wykreślony przez ks. Konstantego 29.IV.1816 r.
(Być może tożsamy z Kapitanem artylerii w 1829 r. wzmiankowanym przez A. Bonieckiego)

---

(¬ródło: Bon., Gemb.)

 

 

Franciszek Xawery Łapiński

ur. ok.1770 r. w Warszawie
1834-1841 Dyrektor Kancelarii Komisji Skarbu w Sekretariacie Generalnym w Komisji Rz ądowej Przychodu i Skarbu Królestwa Polskiego.

1847-1848 Naczelnik tejże kancelarii.

Kawaler Orderów: ¦w. Stanisława kl.4 (1838), ¦w. Stanisława kl.3 (1840), ¦w. Anny kl.3 (1847)

Otrzymał prawa nowego szlachectwa w 1842 r.
zm. 16.XI.1852 w wieku lat 82

---

 (¬ródło: Bon.; Ur.; Sęcz.; AGAD: Heroldia Królestwa Polskiego, Kalendarzyk polityczny 1834, 1838, 1840, 1841, 1847, 1848)Ignacy Łapiński s. Stanisława

1840-41 Dziennikarz, Reg. kol. przy Naczelniku Wojennym Guberni Kaliskiej w Kaliszu

---

(¬ródło: Kalendarzyk polityczny  1840, 1841)


Ignacy Kajetan Józef Łapiński

Członek Stanów Galicyjskich.

Dziedzic Sułowa (pow. Kraków).

---

 (¬ródło: Bon.; Ur.)

 

 

Jan Nepomucen Łapiński

ur. 1803 w Jasienicy (pow. Ostrów Maz.)

Jako 18-to latek wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego do 3 psk, gdzie w 1821 r. został podoficerem. W czasie Powstania Listopadowego mianowany przez gen. Dwernickiego na podporucznika (24.IV.1831). Wraz z wojskiem Dwernickiego przebił się na Galicję i został internowany przez Austriaków. Od 1832 r. na emigracji we Francji.

W marcu 1846 r. przystąpił do aktu Powstania Krakowskiego.

W 1848 r. był uczestnikiem Wiosny Ludów oraz żołnierzem Legionu Mickiewicza. W czerwcu 1848 r. wstąpił do armii lombardzkiej, a w styczniu 1849 r. do piemonckiej.

Zmarł 15.VI.1852 r. w Paryżu.

---

 (¬ródło: J. Gwardiak, Uczestnicy działań niepodległościowo-rewolucyjnych na ziemi łomżyńskiej, Łomża 2005.)

 

 

Józef Emilian Łapiński

Nauczyciel Gimnazjum Gubernialnego w Warszawie.

Wylegitymowany ze szlachectwa w gub. Warszawskiej w 1854 r.

---

 (¬ródło: Bon.; Ur.; Sęcz.; AGAD: akta Deputacji Szlacheckiej gub. warsz.)

 

 

Julian Łapiński „Bąk”

ur. 1832 w Łapach Pluśniakach

Podoficer Wojsk Rosyjskich.

Wylegitymowany ze szlachectwa w gub. Augustowskiej w 1866 r.

Współdziedzic wsi Dworaki Pikaty.

---

 (¬ródło: Bon.; Ur.; Sęcz.; Heroldia Królestwa Polskiego; akta metrykalne)

 

 

Julian Aleksander Łapiński

Sekretarz gubernialny, Mechanik Główny przy kolei żelaznej.

Wylegitymowany ze szlachectwa w gub. Warszawskiej w 1857 r.

---

 (¬ródło: Bon.; Ur.; Sęcz.; AGAD: akta Deputacji Szlacheckiej gub. warsz.)

 

 

Kacper Łapiński

Nadleśniczy lasów rządowych w Belince.

Wylegitymowany ze szlachectwa w gub. Augustowskiej w 1849 r.

---

¬ródło: Bon.; Ur.; Sęcz.; Heroldia Królestwa Polskiego)

 

 

Karol Łapiński

Członek Stanów Galicyjskich.

Dziedzic dóbr Dunkowice (pow. Jarosław).

---

 (¬ródło: Bon.; Ur.)Kazimierz Łapiński

Dozorca Stacji w Oddziale Stadnym

Wydziału Stada Rządowego Koni w Janowie Podlaskim

---

(¬ródło: Kalendarzyk polityczny 1847-1848)Korneli Łapiński s. Franciszka Xawerego

1834                Adjunkt I w Sekcji Buchalterii

w Wydziale Kontroli Jeneralnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu

1838                Adjunkt Kontroli Ogólnej w Sekcji Buchalterii (tamże)

1840                p.o. Sekretarza w Kontroli Szczegółowej Sekcji Buchalterii (tamże)

1841                Sekretarz w Kontroli Szczegółowej Sekcji Buchalterii (tamże)

1847-48             Kontroler w Buchalterii Szczegółowej (tamże)

---

(¬ródło: Kalendarzyk polityczny 1834, 1838, 1840, 1841, 1847, 1848)


Ludwik Antoni Łapiński „Żywotek”

1847-48 Asystent Sekcji Kontroli w Wydziale Kontroli Sprawdzania Listów Zastawnych i Kuponów w Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
1857 Adiunkt sekcji (tamże)
1874 Naczelnik Sekcji Kontroli (tamże)

---

(¬ródło: Bon.; Ur.; Sęcz.; AGAD: akta Deputacji Szlacheckiej gub. warsz.; akta metrykalne, Kalendarzyk polityczny 1847, 1848, Pamiatnaja Kniżka Warszawskoj Guberni na 1874 god)

 

 

Michał Łapiński „Jurczak”

ur. 1806 w Łapach Leśnikach

Uczestnik Powstania Listopadowego w rejonie Łap.

Oskarżony wraz z Alojzym Łapińskim o napad na komorę celną w Surażu, pobicie urzędników i zabójstwo podoficera rosyjskiego. Po powstaniu ukrywał się w okolicznych lasach. Aresztowany dopiero w 1832 r. i przetrzymywany do 1836 r. w więzieniu w Łomży. Skazany na roboty katorżnicze na Syberii. W 1838 r. trafił do Irkucka, skąd odesłano go do kopalni nerczyńskich.

Powrócił ze zsyłki do Łap na mocy amnestii koronacyjnej z 1856 r.

---

 (¬ródło: J. Gwardiak, Uczestnicy działań niepodległościowo-rewolucyjnych na ziemi łomżyńskiej, Łomża 2005; akta metrykalne.)

 

 

Mikołaj Łapiński „Pawlak”

Podoficer Wojsk Rosyjskich.

Wylegitymowany ze szlachectwa w gub. Augustowskiej w 1860 r.

---

 (¬ródło: Bon.; Ur.; Sęcz.; Heroldia Królestwa Polskiego; akta metrykalne)

 

 

Paweł Łapiński

Kawaler Legii Honorowej i Virtutti Militari, porucznik rakietników konnych w 1829 r.

---

 (¬ródło: Bon.)

 

 

Paweł Łapiński

Kapitan Artylerii Wojsk Polskich.

Wylegitymowany ze szlachectwa w gub. Warszawskiej w 1842 r.

---

 (¬ródło: Bon.; Ur.; Sęcz.; AGAD: akta Deputacji Szlacheckiej gub. warsz.)


 

Romuald Łapiński

1838-41 Tłumacz jęz. rosyjskiego przy Rządzie Gubernialnym Lubelskim w Lublinie.

1840 r. także Sekretarz Gubernialny, 1841 r. także Radca Honorowy

---

(¬ródło: Kalendarzyk polityczny 1838, 1840, 1841)


Teodor Łapiński

1834-41 Sekretarz w Obwodzie Stopnickim Guberni Krakowskiej (z siedzibą w Kielcach)

---

(¬ródło: Kalendarzyk polityczny 1834, 1838, 1840, 1841) 


 

Szymon Łapiński

oficer Wojsk Polskich w 1824 r.

---
(¬ródło: Bon.; Ur.)

 

   

Teofil Łapiński

Żołnierz Legionów Polskich w 1848 r. uczestnik działań wojennych na Węgrzech.

Emigrant do Turcji.

Członek wyprawy morskiej z Anglii z pomocą Powstaniu Styczniowemu w 1863 r.

---

 (¬ródło: Bon.; Ur.)

 

 

Wincenty Łapiński „Pal”

Majtek floty rosyjskiej

Współdziedzic wsi Płonka Kozły

Wylegitymowany ze szlachectwa w gub. Augustowskiej w 1851 r.

---

 (¬ródło: Bon.; Ur.; Sęcz.; Heroldia Królestwa Polskiego; akta metrykalne)
Opublikowano: 19/VII/2008
Najnowsza aktualizacja: 10/V/2010
Autor: Łukasz Lubicz Łapiński
Wszelkie prawa zastrzeżone

 
 
« powrt|drukuj|powiadom znajomego