Skip Navigation
 

Przydomki

Gębiak

(daw. Wojdowicz)

gniazdo:             Łapy Korczaki

daty skrajne:      1668-1919


 
     Gębiak to XVII wieczne przezwisko jednej z linii rodu Łapińskich Wojdowiczów. Wojdo było starosłowiańskim imieniem używanym jeszcze w XVI wieku. Wojdo Łapa żył prawdopodobnie w Łapach na przełomie XV/XVI wieku, ponieważ na popisie ziemian w 1528 roku stawiło się dwóch jego synów: Jakub Wojdowicz z bratem Szczepanem. Jakub Wojdowicz (syn Wojda) z Łap Rech i Dębowizny wzmiankowany był także w latach 1545-1557. W ciągu kolejnych lat przydomek ten pojawił się dopiero w 1602 roku przy chrzcie Wojciecha z Dryżdżel syna Jana Wojdowicza i Druzjanny Grykówny. Po raz kolejny wzmianka wystąpiła w 1673 roku w Łapach Korczakach. Według spisów z lat 1673-1676 żyły tam dwie rodziny Stanisława i Piotra Łapińskich Wojdowiczów synów po Mateuszu.
     Przezwisko Gębiak po raz pierwszy pojawiło się w zapiskach 7.VI.1668 r. przy okazji chrztu Anny Łapińskiej córki Piotra i Elżbiety z Łap Korczak. Nowe przezwisko wchodziło dość wolno wypierając dawny przydomek. Jeszcze po koniec XVIII wieku poszczególne rodziny z tym przydomkiem zapisywane były raz jako Gębiak innym razem jako Wojdowicz. Po raz ostatni przydomek w dawnej formie Wojdowicz zapisano w 1807 roku.
     Łapińscy z przydomkiem Gębiak do końca XVIII wieku zamieszkiwali wyłącznie w Łapach Korczakach. Poza tą miejscowością jedynie rodzina Franciszka Łapińskiego przeniosła się do Łap Goździk w latach 90-tych tegoż wieku. W ciągu kolejnego stulecia powstały nowe rodziny zasiedlając nowe miejscowości. W latach 20-tych XIX wieku do Łap Kołpak do „dziedziczki” Teresy Łapińskiej Wzorkówny przybył Antoni Łapiński Gębiak, którego wnukowie założyli także rodziny w Kamieńskich Ocioskach i Brzozowie Starym. Jakub Gębiak po ślubie z Bogumiłą Kulikowską w 1831 roku założył rodzinę w Gąssówce Starej. Poza tym Łapińscy z przydomkiem Gębiak żyją nadal w swych dawnych Łapach Korczakach.


Z tej linii pochodzili:
Alojzy Łapiński (1798-zm.po 1864) – Powstaniec Listopadowy. Zesłany na Syberię. Powrócił do Łap Goździk na mocy amnestii w 1856 r.

Opublikowano: 01/VII/2009
Najnowsza aktualizacja: 25/XI/2009
Autor: Łukasz Lubicz Łapiński
Wszelkie prawa zastrzeżone

 
 
« powrót|drukuj|powiadom znajomego