Skip Navigation
 

Przydomki

Gmer

miejscowość:     Łapy Szołajdy (Rechy)

daty skrajne:     1616-1919

oboczność:        Gmerzak, Gmerzyk, Gmerak, Gmyr

 

     Przydomek powstał w początkach XVII wieku na określenie jednego z synów Adama Łapy. Pierwsza wzmianka o przydomku pochodzi z ksiąg chrztów parafii Suraż - 10 maja 1616 roku ochrzczono Annę z Łap Rech, której rodzicami byli: Jan syn po Adamie Gmer i Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi dziecka byli: Wojciech z Suraża i Dorota córka po Janie z Łap Wojtaszy. Synem po Janie Gmerze był prawdopodobnie Józef z Łap Rech, żonaty z Jadwigą, których dzieci chrzczone były w Surażu w latach 1642-1655. W rejestrach pogłównego z lat 70-tych odnajdujemy rodzinę Jakuba Gmerzaka zamieszkałego w Łapach Barwikach. Był to syn Józefa ożeniony z Agnieszką Perkowską dziedziczką z Łap Barwik. Dzieci z tego związku rodziły się w Łapach Barwikach do końca XVII wieku, po czym rodzinę Jakuba i Agnieszki odnajdujemy ponownie w Łapach Szołajdach w 1702 roku. Kolejne pokolenia Gmerów to Andrzej żyjący w latach 1716-1720 w Łapach Szołajdach, Marcin ożeniony w 1733 roku z Offanią i Franciszek żonaty w 1746 r. z Agnieszką Łapińską Kobylakówną. Niestety o ich pokrewieństwie nic nam nie wiadomo, można jedynie domyślać się że byli to bracia rodzeni i synowie Jakuba.
     Ród Łapińskich Gmerów w ciągu kolejnych stuleci nie powiększył się zbytnio, a jego potomkowie do dziś zamieszkują w Łapach Szołajdach w tej samej części wsi w której żyli ich przodkowie cztery wieki temu - czyli w Łapach Rechach.

 

Z tej linii pochodzili:

Leon Łapiński (1835- ?) – powstaniec styczniowy w 1863 r.
Piotr Łapiński (1907-1942) – nauczyciel w Solach (Wileńszczyzna) rozstrzelany przez Niemców.


Opublikowano: 01/VII/2009
Najnowsza aktualizacja: 02/VII/2009
Autor: Łukasz Lubicz Łapiński
Wszelkie prawa zastrzeżone

 
 
« powrót|drukuj|powiadom znajomego