Skip Navigation
 

Przydomki rodu Łapińskich

Genealogia Genetyczna

Szanowny Państwo!

   Od lata 2008 r. zainicjowany został nowy projekt dotyczący genealogii rodu Łapińskich, wykorzystujący najnowsze zdobycze techniki i wiedzy współczesnej medycyny.
  
Chciałem Państwu przedstawić mój nowy projekt, który daje szanse na zbadanie szerszej populacji rodu Łapińskich i powiązania w konkretne rodziny. Możliwości projektu mogą być szczególnie przydatne w przypadku Państwa rodziny.

 

   Z punktu widzenia klasycznej genealogii (badanie metryk kościelnych) pole do badań zawężą się z braku źródeł - dochodzimy do momentu kiedy po prostu księgi się kończą ...

Z pomocą przychodzi nam nowa gałąź nauki, jaką jest genealogia genetyczna, czyli badania własnego DNA i porównywanie go z innymi osobami o tym nazwisku. Metoda ta pozwala na badanie pokrewieństwa i ustalanie wzajemnych relacji przodków (w linii męskiej) nawet do kilkudziesięciu pokoleń wstecz.

   Zapraszam potomków różnych gałęzi wielkiego rodu Łapińskich do projektu
Genealogia Genetyczna DNA-Łapińskich!!!

 

   Jak się okazuje zapis naszego DNA to istny dysk twardy, na którym zapisana jest informacja o naszym pochodzeniu na wiele setek lat wstecz. Co ciekawsze dziś potrafimy ją odczytać i zinterpretować!

 

   Celem projektu 'Genealogia Genetyczna Rodzin o nazwisku Łapiński' (w którym już uczestniczy kilkunastu członków rodzin o tym nazwisku), jest odpowiedź na kilka pytań:

- czy wszyscy Łapińscy pochodzą od tego samego przodka, osiadłego tu w XV w., czy od kilku różnych protoplastów (np. grupy rycerzy wspólnie zamieszkującej różne wsie Łapy)?

- jakie są wzajemne pokrewieństwa poszczególnych gałęzi rodu?
- czy ród przybył na tereny z Mazowsza, Rusi, Małopolski?

- czy Łapińscy z Podlasia, Mazowsza, Małopolski i Kresów mają wspólne pochodzenie?

- jakie norodowości reprezentowane są wśród przedstawicieli tego nazwiska?
 

   Badania są anonimowe, a precyzyjne wyniki przesyłane są do osoby uczestniczącej w projekcie wraz z oceną i interpretacją. Wyniki w projekcie podawane są jedynie ogólnie. 
 

   Bardzo by mi zależało aby w ciągu kilku najbliższych lat mieć możliwość porównania DNA wszystkich gałęzi rodu Łapińskich, dlatego też zapraszam Państwa do wspólnego projektu?

 

strona projektu:
http://www.familytreedna.com/public/Lapinski/default.aspx


Czym jest Genealogia Genetyczna?:
http://www.e-manus.pl/medical_tests,id,10,type,4,genealogia_genetyczna.html

Wyniki wstępne:

W ciągu czterech lat istnienia projektu udało się przebadać potomków 10-ciu różnych gałęzi rodu Łapińskich (Basiewicz, Bąk, Bodaj, Gawrysik, Kopeć, Kuś, Płaksa, Rafał, Rośmian,Wzorek)
w większości nie spokrewnionych ze sobą w czasach zachowania szerszych źródeł dla północnego Podlasia (czyli do 1528 r.).
Badania DNA potwierdziły, iż wszystkie te osoby pochodzą od tego samego mężczyzny żyjącego najprawdopodobniej w XIV/XV w.

Na górze strony zamieściłem Drzewo przydomków biorących udział w projekcie i ich wzajemne powiązania.
(na czarno gałęzie wygasłe w linii męskiej)
(na zielono gałęzie przetestowane w DNA z wynikiem zgodnym)
(
brązowe - pozostałe gałęzie rodu - istniejące i o niezbadanym DNA)

W ciągu upływu tych 600 lat i około 14-18 pokoleń od wspólnego przodka, potomkowie różnią się średnio 1-4 markerami od swego praszczura (dla badań typu Y37), a więc zmiany w DNA następują średnio co jedno stulecie (najwyżej!)

Łapińscy herbu Lubicz z Łap wywodzą się z grupy genetycznej cechującej się markerem Y-SNP zwanym L260, który to marker posiada ok. 10% społeczeństwa Polski, a także spora część Czechów Słowaków, mieszkańców wschodnich Niemiec (Łużyce) oraz Węgier i Zachodniej Ukrainy!!!, a więc domyślać się można - typowych genów dla Zachodnich Słowian.

Dodatkowo potomkowie rycerza Łapy posiadają typowe dla siebie mutacje - które odróżniają ich wyniki od rezultatów Y-DNA dalszych krewnych, szeroko pojętej rodziny. (Obliczenia tempa mutacji wszystkich wyników R1a z grupy L260 wykazują prawdodpdobnego wspólnego przodka tej gałęzi na ok. V-VII w. p.n.e., który zapoczątkował współczesną populację osób z tym markerem)

Ponadto w testach uczestniczyły także osoby noszące nazwisko Łapiński, a pochodzące z innych regionów Rzplitej - w tym przypadku każdy ma inny Haplotyp i żaden nie jest zgodny z Modelem DNA Rycerza Łapy z Łap na Podlasiu.
Mało tego - każdy z Haplotypów jest odrębny i niezgodny z innymi w projekcie co oznacza że jest to 8 kompletnie różnych rodów.
Faktycznie - Żyd Łapiński z Polesia okazał się mieć Haplogrupę typowo semicką (J2a),
rodziny chłopskie z Mazowsza i Grodzieńszczyzny również okazały się pochodzić od innych protoplastów (R1a-Z280).

Jest to sukces połowiczny - ponieważ w badaniach udział wzięło dopiero kilkunastu przedstawicieli rodu z Łap,
którego dziś żyje ok. 40 gałęzi i przydomków, a więc wynik ostateczny może być rózny.
Z pewnością północną część dzisiejszych Łap (Barwiki, Goździki, Leśniki, Wity) oraz środkową - będącą nastarszym gniazdem (Dębowina, Szołąjdy) założyło rycerstwo herbu Lubicz. Nadal nie wykluczam istnienia innych grup krewniaczych w sąsiednich wsiach o nazwie Łapy, a wręcz dokumenty na wskazują że mamy nie tylko Łapińskich herbu Lubicz!
Prawdopodobnie inną genezę będzie miała część południowa - to jest wsie: Pluśniaki, Kołpaki i Korczaki, zwana Wąglowizną.
A na pewno nie z Łapińskimi - a raczej ich zięciami - czyli osobami o innej genealogii w linii męskiej - związane są Łapy Zięciuki, które przeszły we władanie innych rodzin w I poł. XVI w. (dawniej jako Łapy Żakowizna lub Łapy Żakowe).

Kilkanaście aktualnych wyników jest to pewien, zaczyn który cały czas powiększa się.
Mam nadzieje ze wkrótce będę w posiadaniu "wzorów DNA" większość gałęzi różnych rodów tego nazwiska co pozwoli w przyszłości na łatwiejsze odnalezienie swojej gałązki i zaszeregowanie do konkretnej rodziny.

Do dziś nie mam żadnych danych DNA, a co się z tym wiążę połączeń genealogicznych
gałęzi pochodzących z:
- Łap Barwik   (Jacy, Kobylak)
- Łap Goździk (Kopeć, Mań, Pal, Żywotek)
- Łap Kołpak  (Kleban)
- Łap Korczak (Oładź)
- Łap Łynek    (Kondup)
- Łap Zięciuk   (Laba, Stalug)

Wszystkich chętnych zapraszam do włączenia się!!!Opublikowano: 01/VII/2009
Najnowsza aktualizacja: 12/XI/2012
Autor: Łukasz Lubicz Łapiński
Wszelkie prawa zastrzeżone

 
 
« powrót|drukuj|powiadom znajomego