Skip Navigation
 

Przydomki

Półpanek

miejscowość:   Łapy Pluśniaki

daty skrajne:    1612-1919

oboczność:       Półpan, Półpanczyk

 

W języku staropolskim Półpanami lub Półpankami zwano bogatszą szlachtę o statusie pośrednim między szlachtą drobną a średnimi posiadaczami ziemskimi. Przydomek taki nadano rodzinie Marcina Łapy z Łap Pluśniak. Po raz pierwszy określenia tego użyto w aktach ziemskich bielskich z 1612. W latach 1663-1676 w Łapach Pluśniakach i Stryjcach żyły rodziny Wawrzyńca Łapińskiego oraz jego pięciu bratanków po zmarłym bracie Adamie. Około 1670 roku Grzegorz, jeden z synów Adama, ożenił się w z Zofią Łynkówną i założył rodzinę w Łapach Łynkach. Na przełomie XVII/XVIII wieku w Łapach Plusniakach i Stryjcach żyły rodziny Gabriela, Marcina, Andrzeja i Jana Półpanków. Niestety nie jest znane pokrewieństwo między nimi, domyślać się jedynie można, że pochodzili z rodzin Adama lub Wawrzyńca. W 1775 roku w Łapach mieszkało pięć rodzin z tym przydomkiem (dwie w Łynkach i trzy w Pluśniakach). Półpankowie mieszkają do dziś w obu miejscowościach.

 

Z tej linii pochodzili:

ks. Tomasz Łapiński – wikariusz parafii w Surażu w 1636 r., w czasach „potopu szwedzkiego” proboszcz par. Jabłoń Kościelna.

 

 Opublikowano: 29/VIII/2010
Najnowsza aktualizacja: 29/VIII/2010
Autor: Łukasz Lubicz Łapiński
Wszelkie prawa zastrzeżone

 
 
« powrt|drukuj|powiadom znajomego